Google och deras olika samarbeten

Google har genom tiderna haft olika partners och samarbeten, av skiftande slag. Det började redan under de första åren när företaget hade behov av finansiering för att ha en chans att komma igång och växa. Några av de första som valde att investera i företaget var amazon.coms grundare Jeff Bezos, David Cheriton som var professor i datavetenskap och entreprenören Ram Shriram. Redan ett par år efter att företaget startade investerades stora summor av riskkapitalister. Vad gäller ekonomiska samarbeten har det med tiden blivit Google Advertising som spelat störst roll. De samarbeten som skapats genom möjligheterna till reklam via Googles tjänster har gjort att olika sorters partnerskap kunnat organiseras, där båda parter kan göra stora vinster på affären.

  • Google har genom hela sin historia sökt olika typer av samarbeten
  • Ofta ekonomiska samarbeten
  • Samarbeten för att utveckla hårdvara
  • Google har filantropiska samarbeten och partnerskap
  • Det finns samarbeten som Google kritiserats hårt för

Samarbete för hårdvara och för att bli en internetleverantör

Samarbeten har inte bara skett inom det ekonomiska området. Ett annat exempel är de samarbeten Google tagit initiativ till mellan 2010 och 2015 för att kunna utveckla hårdvara. Genom att samarbeta med stora elektronikföretag har de kunnat utveckla och producera till exempel Nexus-enheter. I oktober 2016 kunde Google släppa en rad produkter inom hårdvaruområdet, bland annat då Google Pixel Smartphone, en Google wifi-router, Google Home Smart Speaker och Google Daydream Virtual Reality Headset. Allt är produkter som både är speciellt anpassade för Googles egen mjukvara och som ligger i framkant av utvecklingen för smarta och virtuella produkter, något som blivit möjligt just genom samarbete. Genom den här typen av partnerskap försöker Google säkra att kunder ska välja just deras tjänster.

Ett annat slags samarbete som Google experimenterat med är att utveckla produkter för att även kunna bli internetleverantör. I det utvecklingsarbetet har produkter som Google Fiber, Google Station och Google Fi ingått. Satsningen på att vara internetleverantör handlar inte framför allt om västvärlden, utan om områden i världen där internet inte är lika spritt och allmänt tillgängligt. Till exempel påbörjades ett projekt i Indien under 2016, där de ville göra internet med wifi tillgängligt på järnvägsstationer. Genom det kunde 15 000 människor använda internet för första gången. 3,5 miljoner människor använder tjänsterna någon gång varje månad. Det finns planer på att tillsammans med samarbetspartners utveckla tjänsten så det finns wifi tillgängligt på större områden, inte bara på stationer.

Välgörenhet

Att erbjuda möjlighet till wifi i områden där få har tillgång till internet kan ses som en god gärning. Samtidigt sker det såklart med en tanke om att Google också ska tjäna pengar på projektet, till exempel genom att Googles tjänster används och att de kan få in pengar som genereras genom reklam. Men det finns andra projekt och satsningar som faktiskt är helt filantropiska, som kanske ger Google gott rykte, men där beslut inte skapas utifrån vilka chanser de själva har att tjäna pengar. Ett exempel är Google.org, en icke vinstdrivande organisation som fick en miljard dollar som startkapital. Syftet med organisationen är att uppmärksamma klimatfrågan och frågor som rör hälsa och fattigdom globalt.

Ett annat välgörenhetsprojekt som Google skapat och drivit var ett som skedde 2008, där människor kunde ge förslag på idéer om hur det kunde gå att förbättra samhället. Googleanvändare kunde rösta på sina favoriter. Det projektet blev inte helt lyckat eftersom det följdes av två tysta år innan vinnare utsågs, men i slutändan fick olika organisationer sammanlagt tio miljoner dollar för olika typer av projekt. Ett annat non profit-samarbete har varit med Mathematical Sciences Research Institute 2011 i skapandet av Julia Robinson Mathematics Festival för studenter. De har också donerat pengar till projekt som International Mathematical Olympiad (donationer 2011-2015) och varit med och försökt påverka opinionen kring hbtq-frågor och -rättigheter genom sin Legalize Love-kampanj 2012.

Samarbeten som fått kritik

Det har även hänt att Google valt olika former av samarbeten som väckt kritiska röster. Ofta har det handlat om att företaget valt att göra gemensam sak med diktaturer eller stater som inte är fullt demokratiska, för att sökresultat eller tjänster ska kunna innehålla den grad av censur som staten önskar. Framför allt har det rört upp känslor när de samarbetat med Kina. Ett annat exempel från de senaste åren är när Google 2018 valde att samarbeta med Huawei framför att fortsätta sitt AI-samarbete med Pentagon. I USA har samarbete med Huawei inte setts med blida ögon eftersom det anses finnas en risk att programvaran i till exempel mobiltelefoner kan användas för spioneri av den kinesiska staten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *