Google under tidigt 2000-tal

Googles historia utspelar sig till största delen under 2000-talet. Företaget grundades 1998 och växte sig oerhört snabbt stora. Det som ligger till grund för deras marknadsdominans är i mångt och mycket en historia om smarta strategier för utveckling, en stark marknadsanalys och en vilja och ett mod att ta risker och låta sina anställda ständigt testa nya idéer. Det är långt från allt som Google har lanserat genom åren som har blivit succéer men eftersom de har en stark grund att stå på i och med deras sökmotor har de kunnat skaka av sig det, gå vidare och lära sig något av det som de kunnat implementera i andra produkter. Idag är Google den marknadsledande sökmotorn och företagsnamnet har blivit synonymt med att söka på internet.

  • Namnet Google kommer från talet “googol”, en etta följt av hundra nollor
  • Google har drygt 85 000 anställda

2000-2005

Googles riktiga framgångsresa inleddes tidigt 2000-tal. Under den här tiden fanns det gott om konkurrerande sökmotorer men internets snabba tillväxt, och konkurrenternas oförmåga att anpassa sig till det, gjorde att deras verktyg ofta fungerade dåligt och inte gav relevanta sökträffar. Ofta tog de också väldigt lång tid att ladda, särskilt för användare som fortfarande surfade på modem. Googles lösning med en smart och ständigt anpassningsbar algoritm som sorterade fram de mest relevanta träffarna på ett förutsägbart sätt var då revolutionerande. De lyckades också tidigt bygga ett annonssystem där de köpta sökresultaten var tydligt utmärkta och presenterade i textformat, vilket gjorde dem enkla och snabba att ladda. Det här gick hem hos internetanvändarna och Google började snabbt äta marknadsandelar.

En tidig Google-affär som gav företaget oerhört mycket relevant information om användarbeteende och insikt i vad som är relevant för en webbsurfare var när de 2003 köpte företaget Blogger. Det var en av de största bloggplattformarna, vilket låg rätt i tiden. Under den här tiden var bloggar det stora på internet. Facebook fanns ännu inte på den breda marknaden, utan det var här folket och marknadsinsikterna fanns. Företaget börsintroducerades 2004, vilket var en bra affär för de som köpte vid emissionen. Bolagets marknadsvärde fyrdubblades snabbt och Google blev nästan omgående ett av de högst värderade mediaföretagen i världen. 2004 var också året då Google tog steget in på e-mailmarknaden och lanserade sin webbmail Gmail som även den snabbt blev marknadsledande i gratissegmentet.

2006 till 2011

2006 var ett stort år för Google rent finansiellt. Företaget togs detta år med i aktieindexet Standard & Poor’s 500, ett index för de största amerikanska företagen. De fortsatte även sin expansion in på andra områden med blandad framgång. Viss kritik kan riktas mot företaget för att de kanske tappade en del innovationskraft under denna tid. De två stora egna lanseringarna som gjordes var i princip kopior av andra redan existerande fenomen där det inte adderades något eget på samma sätt som de hade gjort med sök och mail. 2008 försökte de sig på att konkurrera med Wikipedia genom att lansera “Knol”, en tjänst som fungerade på exakt samma sätt. Den levde i fyra år innan den lades ner.

När Facebook slog igenom försökte Google även lansera en konkurrent till plattformen i form av det sociala nätverket Google+ (företrätt av de liknande satsningarna Google Wave och Google Buzz). Detta var 2011 men nätverket lyfte aldrig utan kostade enbart resurser. Mer framgångsrikt var däremot deras förvärv av videopubliceringsplattformen YouTube. Google köpte upp YouTube 2006 för 1,65 miljarder dollar, vilket gjorde dem till marknadsledare inom video på internet. En av få riktigt framgångsrika egenutvecklade produkter var Google Maps, en av de första riktigt bra karttjänsterna online. I samband med utvecklingen av Google Maps skaffade sig Google även en egen satellit för att kunna presentera högupplösta kartbilder för användaren. De senaste åren har mycket arbete pågått i bakgrunden, där algoritmen för sök ständigt förfinas och utvecklas.

Google i framtiden

Var kommer då Google befinna sig i framtiden? Allt tyder på att de kommer fortsätta behålla den starka marknadspositionen de har inom sök, mail, kartor och video. Det är bra affärer men för att kunna fortsätta växa behöver de hitta ännu fler sätt att vara relevanta på marknaden och lansera nya tjänster. En ständig utmaning för Google har också varit att leva upp till sitt motto “Don’t be evil”. Detta särskilt i takt med att de har expanderat till nya länder där demokrati inte är viktigt. En nyckelfråga för framtiden är hur mycket de kommer vara beredda att anpassa sig till krav från regimer som Turkiet, Kina och Ryssland där censur av sökresultat önskas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *