Historien bakom namnet Google

Visste du att namnet Google egentligen är en felstavning från början? Det låter kanske lite lustigt att ett så stort och framgångsrikt bolag skulle fått sitt namn – tillika ett begrepp som dessutom används världen över – genom ett misstag. Så är dock fallet och vi ska berätta om det här nedan.

Det välkända bolaget Google är främst känt för sin sökmotor, som är världens mest använda, men också genom både operativsystem och finurliga lösningar på webben. De har därtill en ganska speciell arbetskultur som varit mycket omdiskuterad, främst av tidigare anställda i bolaget. Men hur var det nu med namnet; hur kom det till egentligen? Det ska vi strax berätta för dig, så häng med.

  • Hemligheten bakom namnet Google
  • Google är från början en felstavning

Googol och Googolplex

Grundarna till bolaget Google är Larry Page och Sergey Brin, som startade igång sitt, vid den tidpunkten namnlösa, företag 1997. De insåg snart att företaget behövde ett namn och sökte sig då till matematiska termer för inspiration. Namnet “Googol” lades fram som ett förslag, eftersom det signalerade styrka. Enkelt uttryckt är en googol en 1:a med 100 nollor bakom. Termen är inte, som man skulle kunna tro, stiftad av en matematikprofessor på Harvard – i själva verket är det en uppfinning gjord av en 9-åring. Den unge Milton Sirotta var brorson till en amerikansk matematiker vid namn Edward Kasner. Namnet googol ändrades till googolplex antagligen med hjälp av Kasner, trots att det påstås att även denna term var påhittad av 9-åringen.

Miltons definition av termen googol var hursomhelst en 1:a som följdes av så många nollor man orkade skriva. Matematikern Kasner valde att istället begränsa det möjliga talet till 100 nollor, för att det skulle kunna vara matematiskt konkret och användbart. Trots denna begränsning innebär en googol (eller googolplex) ett otroligt stort tal som används enbart i extrema uträkningsfall. Kasner hävdade, för att demonstrera storleken av en googol, att om man skulle skriva ut en googol på papper så skulle den pappersbunten väga mer än all den sammantagna massan som finns i hela Vintergatan! Det här är förstås fullkomligt hisnande – och självklart var det något som grundarna av Google ansåg vara mycket passande när företaget skulle namnges.

Felstavad framgång

När Larry Page skulle försöka komma på ett bra namn på sitt och Sergey:s företag, blev han tipsad om just Googol. Page blev förtjust i namnet och bad en vän kolla upp tillgängligheten för Googol som domännamn. Här var det dags för århundradets stavfel; när sökningen på domännamn gjordes matades istället ordet Google in. Dock tyckte Page att det namnet blev mycket bättre och som i ett trollslag hade bolaget Google Inc. blivit verklighet. Taget ur sitt sammanhang är det lätt att tycka att namnet Google nästan låter lite fånigt och småbarnsaktigt. Dock är det definitivt att föredra jämfört med de alternativa namnförslagen på företaget som herrarna Page och Brin från början hade på lut.

Idén som slutligen blev till Google tog sin början på universitetet Stanford, USA, där både Page och Brin studerade. Här påbörjade de ett projekt som innebar att skapa en sökmotor. På grund av den teknik som sökmotorn använde, där så kallade “backlinks” användes vid programmets sökning, blev arbetsnamnet “BackRub” – vilket i princip betyder att klia ryggen. Det här kan vara väl värt att tänka på nästa gång du ska googla – det hade lika gärna kunnat heta “klia ryggen”. Valet är inte så svårt, eller hur? Tack vare 9-åringen Milton kan vi alla ägna oss åt det berömda stavfelet varje gång det är något vi vill ta reda på. Det kunde helt klart varit värre!

Historien om namnet Google – sammanfattning

Ja, det är verkligen lite lustigt att ett stavfel kunde leda till en av de mest använda termerna i världen – i alla fall när det handlar om IT. Ibland är det onekligen slumpen som avgör. Sökmotorn hade förstås fungerat lika bra oavsett namn, men ibland är det detaljerna som bestämmer den totala framgången. Namnet “Google” sitter bra i munnen och fungerar överraskande bra internationellt. Den matematiska termen Googol, som signalerar styrkan i siffrorna, blir till en passande liknelse för den framgångssaga som Google faktiskt är. De flesta kan nog dessutom hålla med om att vi hellre googlar än kliar oss på ryggen när vi letar information på webben. Någon måtta får det ju ändå vara!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *