Historien bakom namnet Google

Visste du att namnet Google egentligen är en felstavning från början? Det låter kanske lite lustigt att ett så stort och framgångsrikt bolag skulle fått sitt namn – tillika ett begrepp som dessutom används världen över – genom ett misstag. Så är dock fallet och vi ska berätta om det här nedan. Det välkända bolaget READ MORE

Google från 2010 och framåt

Google har alltid varit ett företag som haft fokus på innovation och vågat ta risker. Det sägs att alla anställda har rätt att en dag i veckan jobba på ett helt eget projekt utan direkt styrning uppifrån, i förhoppning om att få fram nya kassakor på det sättet. Under 2010-talet har man lanserat flertalet produkter READ MORE

Google under tidigt 2000-tal

Googles historia utspelar sig till största delen under 2000-talet. Företaget grundades 1998 och växte sig oerhört snabbt stora. Det som ligger till grund för deras marknadsdominans är i mångt och mycket en historia om smarta strategier för utveckling, en stark marknadsanalys och en vilja och ett mod att ta risker och låta sina anställda ständigt READ MORE

Google under sent 1990-tal

Nu för tiden kan det vara svårt att föreställa sig hur internet skulle se ut utan Google, men bara för några tiotals år sedan var Google alldeles nytt. Då var det bara en sökmotor och en bland flera som fanns på marknaden, som dessutom var ungefär lika stora. Söktjänsten Google startade 1998, ungefär samtidigt som READ MORE

Grundarna och idén bakom Google

Google är idag ett av världens starkaste företag. Folk går online dagligen och söker via sökmotorer på sådant som de undrar om. Google är en sökmotor som lyckats lite bättre än sina konkurrenter och till och med fått alla att använda ett helt nytt verb när vi talar om att söka på deras sida, nämligen READ MORE

En hemsida om historien bakom Google

Välkommen till vår sida om Google. Här kan du lära dig om företagets historia, nutid och framtid genom att läsa våra välskrivna och informativa artiklar. Google används dagligen av flera människor, utan att vi egentligen vet så mycket om vem som ligger bakom och hur företaget grundades. Det är någonting vi vill att det ska READ MORE